Mentaltest

Mentaltest

Svenska Rottweilerklubben arbetar aktivt med att följa upp och utveckla hundars mentalitet. Ett viktigt instrument i detta arbete är Mentaltest (MT). Ett mentaltest beskriver de reaktioner en hund uppvisar under beskrivningstillfället. Man kan få godkänd mentaltest eller ej godkänd mentaltest. Det finns däremot mer eller mindre önskvärda reaktioner beroende på ras. I rasprofilen som man kan läsa om på Rottweilerklubbens hemsida finns önskvärda reaktionerna och de mindre önskvärda reaktionerna som gäller för rottweiler. Det är ett bra instrument för att veta vilka hundar man ska avla på. MT-beskrivningen är till nytta både för dig som hundägare, uppfödare och samhället i övrigt.

Diskvalificerande fel vid MT
* Moment Social – Självsäkerhet. Ruta 1.
* Moment Social – Nyfikenhet. Ruta 1.
* Moment Avreaktion. Ruta 1.
* Moment Aggressivitet. Ruta 1.
* Moment Skott. Ruta 1 och ruta 2.

Hundens ålder: rekommendation 2-4 år

Kontakta rottweilerklubben och anmäl dig till MT!