Ögonlysning

s_oga

Det finns hälsoprogram som syftar till att komma tillrätta med ärftliga defekter som orsakar lidande hos hundarna, rottweiler som ras är inget undantag. Ögonlysning är ett bra instrument för att veta vilka hundar man ska avla på. SKK införde ett nytt ögonlysningsprotokoll år 2011 där fler diagnoser än tidigare finns med. Det är nästan bara de hundar som används i avel som ögonlyses men det är önskvärt att fler gör det för att få en säkrare bild av verkligheten. För visst vill vi ha en ras utan ögonproblem.