Exteriörbeskrivning

Varför exteriörbeskriva våra raser?

Vi behöver ett instrument att använda som hjälp i avelsarbetet där både förtjänster och fel hos våra hundar analyseras och påvisas.

Under beskrivningen detaljgranskas hundarna på 64 punkter från nos till svans. Allt från tänder till päls skärskådas av minst två personer varav minst en är exteriördomare. Man bedömer även hundens alla tre gångarter (skritt, trav och galopp). Det tar cirka 20-30 minuter att gå igenom varje hund och kostar ca 150:-.

Exteriörbeskrivningen kan göras med gott resultat redan vid 12 månaders ålder i smaband med MH för att få en inblick i hur hunden förändras fram tills exteriörbeskrivningen vid mentaltestet görs. Den exteriörbeskrivning man gör är helt inofficiellt.

Vår målsättning är att resultaten ska komma att lagras i en sökbar databas för att underlätta letandet efter lämpliga och passande avelsdjur. Vi kommer även att hitta eventuella problem inom rasen som t ex dåliga pälsar, alltför tunga hundar, korta nosar etc. På så sätt undviker man att para två hundar med t ex samma fel.

Hundarnas exteriör bedöms efter FCI-standarden som är fastställd i rasens hemland Tyskland. Exteriörbeskrivningen syftar till att bedöma hundens anatomiska förutsättningar och bruksdetaljer för att klara de påfrestningar som våra allsidiga hundar kan komma att utsättas för vid arbete.

Att bedöma hundarnas funktion utifrån rasstandarden.
Att exteriörbeskriva våra raser för att kunna kartlägga och utvärdera våra rasers utveckling.
Att förvalta och bibehålla utmärkta rastyper där även stor vikt sätts till bruksegenskaperna.
Att ta fram standardiserade mätbara mått med sökbara data på exteriör för hjälp i avelsarbetet.
Att informera och utbilda exteriördomare, uppfödare, hundägare m.fl. om trender och förändringar inom raserna.